19 Ekim 2023

2021 Yılı Personel Oryantasyon Eğitimleri

Üsküdar Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı tarafından Üniversitemiz diğer birimleri ile birlikte koordineli olarak Covid-19 önlemleri kapsamında Oryantasyon Eğitimleri düzenlenmektedir. Göreve yeni başlayan personele Kurum Tanıtımı, İnsan Kaynakları Süreçleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kalite Bilinçlendirmesi, UKSPro, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

Oryantasyon eğitimlerimizin amacı tüm çalışanlarımıza kurum aidiyetini oluşturmak, faydalanabilecekleri sosyal hakları hakkında bilgi vermek, akademik ve idari birimlerin tanımı yapılarak personelin kuruma uyum sürecini kolaylaştırmak, kalite kültürünün ve bilincinin oluşmasını sağlamaktır.