21 Mart 2019

Kalite Politikası

  • Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimsemek,
  • Teknoloji yoğunluklu, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmek,
  • Bölgesel ve ulusal kalkınmaya AR-GE odaklarımız çerçevesinde inovasyon ve araştırma odaklı katma değer ve katılım sağlamak,
  • Kurum insan gücü ve fiziksel kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
  • Üniversitenin misyonu ve vizyonu çerçevesinde, kurumsal değerlerini taşıyacak ve yansıtacak ilkelerin uygulanmasını sağlamak,
  • Mevcut ve oluşabilecek riskleri fark etmek, yönetmek ve gerekli tedbirleri almak
  • Evrensel standartlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmesi için çalışmak,
  • Başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sağlamak ve en üst düzeyde tutmak,
  • Toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kurum kültürü haline getirerek, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını desteklemek,
  • Uluslararasılaşma konusunda stratejiler geliştirmek