21 Mart 2019

Kalite Komisyonu

Üniversitemizin Kalite Komisyonu;

Kalite Güvencesi Sisteminin kuruluşu ve işletilmesi kapsamındaki yetki, görev ve sorumlulukları, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yükseköğretim Kurumu Kalite Komisyonu başlığını düzenleyen 8’inci maddesinde yer alan hükümler kapsamında yerine getirilmektedir. Komisyon, üyeler arasında iş paylaşımı yaparak, ihtiyaç olduğunda alt komisyonlar oluşturarak kalite güvencesi sürecini yürütmeye çalışmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi Kalite Komisyonu ilk olarak 27 Ağustos 2015 tarih ve 2015/23 sayılı senato kararı ile oluşturulmuş olup düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir.

Üniversite Kalite Komisyonu Üyeleri;

Komisyon başkanı Rektör’dür. Rektör’ün olmadığı zamanlar komisyona Rektör Yardımcısı başkanlık etmektedir. Öğrenci temsilcisi olarak öğrenci konsey başkanı seçilmiştir.

  • Rektör
  • Rektör Yardımcısı
  • Dekanlar, Enstitü Müdürleri
  • SHMYO Müdürü
  • Genel Sekreter
  • Kalite Direktörü
  • Öğrenci Temsilcisi