24 Haziran 2021

Üniversite personeline kalite bilinçlendirme eğitimleri veriliyor

Üsküdar Üniversitesi Kalite ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Kalite Yönetim Yardımcısı Levent Sayar tarafından üniversite personeline Kalite Bilinçlendirme Eğitimleri veriliyor. 2021 yılı Haziran ayı itibariyle başlanan eğitimlerde Kalite Bilinçlendirme Eğitimleri kapsamında tüm çalışanlarda kalite kültürünün ve kalite bakış açısının oluşması ve pekiştirilmesi hedefleniyor.

 “Kalite yönetim sistemi için bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor”

Üsküdar Üniversitesi eğitim salonlarında pandemi tedbirlerine uygun şekilde, üniversite personeline etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmak için bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Eğitim içerisinde çalışanlara üniversitenin misyon, vizyon ve politikaları hakkında bilgi veriliyor.

Eğitim kapsamında üniversite personeline kalite yönetim sistemlerinin ve üniversitenin en temel ve kalıcı amacı olan, sürekli iyileştirme prensibi vurgulanarak, hep daha iyiyi arama ilkesiyle, süreçleri geliştirme metodları hakkında bilgiler de aktarılıyor.

Eğitimlerde personele PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün önemi, düzeltici faaliyetler ve iyileştirmeye yönelik önleyici faaliyetler, risk temelli bakış açısı oluşturma, ölçülebilir verilere dayalı karar verme yaklaşımı, paydaş odaklı olma, proses odaklı yaklaşımlar konusunda detaylı bilgiler aktarılıyor.

Eğitimler Haziran ayı boyunca devam edecek.