03 Nisan 2019

Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Nasıl Yapılır?

Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınması

YÖKAK tarafından gerçekleştirilen, Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi aşağıdaki ölçütler kapsamındadır.

  • 1. Kuruluşun; önceden belirlenen ve ilan edilen misyon ve amaçları olmalıdır. Kuruluş faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda sürdürmelidir. Yönetim süreç ve uygulamalarına paydaşların geniş katılımı sağlanmalıdır. Çıktı odaklı program akreditasyonuna ilişkin uygulamaların ve kullanılan ölçütlerin ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uygun ve güvenilir olduğu ve kararlarının isabetli olduğu kanıtlanmalıdır.
  • 2. Kuruluşun mali ve kurumsal yapısı sağlam, sürdürülebilir, mevzuata ve faaliyet alanına uygun olmalıdır.
  • 3. Kuruluş; operasyonel süreçleri, organizasyonel yapılanması ve resmi sonuçların sorumluluğu açısından bağımsız hareket etmelidir.
  • 4. Kuruluş; program akreditasyonu faaliyetlerinin sonuçlarını analiz eden genel değerlendirme raporlarını düzenli olarak yayımlamalıdır.
  • 5. Kuruluş, program akreditasyonu faaliyetlerini sürdürmek için hem insan kaynağına hem de finansal olarak yeterli ve uygun kaynaklara sahip olmalıdır.
  • 6. Kuruluş faaliyetlerinin çıktılarının izlenmesi, değerlendirilmesi, güvence altına alınması ve sürekli iyileştirme çalışmalarının sürdürülebilmesi için, uygun iç kalite güvencesi süreçlerine sahip olmalıdır.
  • 7. Kuruluş faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uyumluluklarının değerlendirilmesi ve kalite güvence sisteminin sürekli iyileştirilmesi için dış değerlendirme süreçlerine dâhil olmalıdır.

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması YÖKAK tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki ölçütler kapsamındadır:

  • 1. Kuruluş, kullandığı ölçütlerin ve program akreditasyonuna ilişkin uygulamalarının ulusal (ülkemizin) ve uluslararası standartlara (özellikle ESG) uygun ve güvenilir olduğunu kanıtlamalıdır.
  • 2. Kuruluş, “çıktı odaklı” akreditasyon yaklaşımını (öğrenme çıktıları, öğrenci başarısının izlenmesi, ölçme değerlendirme yaklaşımları, mezun görüşleri vb.) benimsediğini kanıtlamalıdır.

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Tanınmasına İlişkin Kılavuz (Sürüm 1.0) (word)(pdf)