21 Mart 2019

Kalite Programımız

Yükseköğretimde “Kalite” Önceliğimiz

Günümüzde, kurumsal bir değişim yönetimi için hazırlanan bütün eylem planlarına kalite yaklaşımları öncülük etmektedir. Bu nedenle kurumsal olarak hazırlanan Kalite Yönetim Sistemi’ne yönelik eylem ve stratejilerin önemli bir yeri bulunmaktadır.

Düzenli gerçekleşen komisyon toplantıları ve denetimler neticesinde; bütün yöneticiler diğer bölümlerin faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmakta, süreç yönetimi yaklaşımı ile birlikte tüm birimler birbirinden izole edilmiş olarak değil, iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi kurulduğu günden bu yana, “Yükseköğretimde kalite önceliğimiz” sloganı ve profesyonel bir kadro ile Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını sürdürmektedir.               

Üsküdar Üniversitesi Kalite Akreditasyon Çalışmalarını Yoğun Olarak Sürdürüyor

Üsküdar Üniversitesi FEDEK, PEARSON, ISO 17025 denetimlerinden tam not alarak akreditasyon yeterliliklerini sağlamaktadır. Buna ek olarak NP Feneryolu Tıp Merkezi ve NP Etiler Tıp Merkezi ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Üniversitemiz birimleri İLEDAK, HEPDAK, MÜDEK, SABAK gibi akreditasyon kurumlarıyla ve ORPHEUS standartlarına uyum çalışmaları yapmaktadır. İlgili bölümlerle koordinasyon içinde bulunulmakta ve her birimden bir kalite temsilcisi atanarak bölümlerin faaliyetleri takip edilmektedir.

Kurum içinde kalite yönetiminden sorumlu birim/birimler kalite komisyonları ve akreditasyon kurumları ile irtibat toplantıları düzenlemektedir. Ayrıca FEDEK komisyonu ile yapılan bilgi çalıştaylarına katılım sağlanmaktadır. Kurum içindeki kalite yazılımı ile doküman paylaşımı sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra bakanlık denetimlerine tabi olduğumuz laboratuvarımızda denetimler gerçekleşmektedir. Bu denetimler sonrasında çıkan açık noktalar kurum içerisinde oluşturulan ekipler tarafından kapatılarak standartlara uygun hale getirilmektedir.

Açık noktalarımızdaki bulgular termin zamanlarında kapatılarak kurumumuza yaygınlaşması ve benimsenmesi sağlanmıştır.

Üsküdar Üniversitesi Akreditasyon ve Standartları ile Dikkat Çekiyor

FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği)

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği FEDEK, FEF (FEF - Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri) bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

FEDEK, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) gibi farklı disiplinlerdeki öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Güvenilirlik ve Şeffaflık İlkesi

Üniversite eğitiminin nitelikli, şeffaf ve güvenilir olması Bologna süreci açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim öğretim boyunca sunulan programların ve araştırma çalışmalarının bağımsız bir kuruluş tarafından düzenli olarak değerlendirilmeye alınması Üniversitelerin kendini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.

Üsküdar Üniversitesinin 5 Farklı Programla FEDEK Akreditasyonu Bulunuyor

Üsküdar Üniversitesi; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin Moleküler Biyoloji ve Genetik (Türkçe) ve Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) programları ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin Felsefe, Psikoloji (Türkçe) ve Psikoloji (İngilizce) programları FEDEK Akreditasyonuna sahiptir. FEDEK tarafından ilk kez genel değerlendirmesi yapılan birinci örgün öğretim lisans programları ile ilgili akreditasyon kararı 14 Nisan 2018 tarihinde alınmış ve bu tarihten itibaren 5 farklı programa akreditasyon verilmiştir.

PEARSON (Pearson Assured Accreditation)

Üsküdar Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu; öğrenci kabulünden, eğitim-öğretim modüllerine, öğrenci değerlendirme sisteminden sınıf ve alt yapı özelliklerine kadar bir çok kriter doğrultusunda akreditasyon denetiminde tüm alanlarda tam not sahibidir bu kapsamda “Pearson Assured Accreditation” akreditasyonu bulunmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Üsküdar Üniversitesi Feneryolu Tıp Merkezi ve Üsküdar Üniversitesi Etiler Tıp Merkezi; Ergen ve Yetişkin Psikiyatri Poliklinikleri, Ayaktan Psikoterapi Hizmetleri, Numune Alma ve Tedavi Ünitesi, QEEG (Beyin Haritalaması), tTMU (Tekrarlayan Transkraniyal Manyetik Uyarım), Nöropsikolojik ve Psikolojik Testler kapsamında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne sahiptir.

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu

Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Analiz Laboratuvarı İnsan İdarı; Benzoilekgonin’in Nicel Analizi, Etil Glukuronit’in Nicel Analizi ve Morfin’in Nicel Analizi ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu bulunmaktadır.

TWAS-UNESCO Associateship Scheme at Centres of Excellence in the South

Academy of Sciences for the Developing World / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi – TWAS’ın Türkiye’de Mükemmeliyet Merkezi olarak seçtiği ilk üniversite, Üsküdar Üniversitesidir. Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesinin UNESCO tarafından Nörobiyoloji, Bilişsel Tıp ve Beyin Araştırmaları alanındaki çalışmalarından ötürü Mükemmeliyet Merkezi unvanı bulunmaktadır.

TWAS’ın Mükemmeliyet Merkezi Seçtiği Türkiye’deki İlk Üniversite

Gelişmekte olan ülkelerin akademisyenlerinin, UNESCO’nun kendi çağrısı ile başvuranlar arasından seçtiği doktora öğrencilerini, Dünya Bilimler Akademisi Mükemmeliyet Merkezine kabul ettiği TWAS, öğrencileri farklı yerlere gönderip çalışmalarına orada devam etmelerini sağlamaktadır.

Devam Eden Belgelendirme ve Akreditasyon Çalışmaları

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Üniversitemiz 2018 yılı içinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından değerlendirmeye tabi olacaktır ve bu değerlendirme Üniversitemiz tarafından gönüllü olarak talep edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Enstitülerimiz, Fakültelerimiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz birimleri, iç paydaş toplantıları ile desteklenerek ilgili çalışmaların güncelliği sağlanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler

Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler

Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Üsküdar Üniversitesi tüm yerleşkeler

Kapsam: Yükseköğrenim hizmetleri (eğitim-öğretim) ve AR-GE faaliyetleri

Kanıtlara Dayalı Süreç Performans Yönetimi ile Kalite Hedefleri Belirleniyor

Üsküdar Üniversitesi yönetimi tarafından tüm iyileştirme faaliyetleri kaynak ve planlama kapsamında her aşamada desteklenmektedir. Bu çerçevede Kalite Yönetim Sisteminin temel amacı olan sürekli iyileştirme felsefesi Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü tarafından izlenmekte ve kurum çapında yaygınlaştırılmaktadır.

Kalite ve İnsan Kaynakları Bölümü ile ilgili yöneticiler tarafından süreç performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile uyumlu “Kalite İndikatörleri” belirlenmiştir.

Kalite İndikatörleri, Üsküdar Üniversitesi vizyonu, misyonu, kalite hedefleri, temel hizmet süreçleri, öğrenci ve çalışan ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenmiştir.

Tüm bu faaliyetler ışığında etkin bir kalite dokümantasyon sistemi ile faaliyetler arası koordinasyon artırılırken, bütünleşik bir hizmet anlayışı, artan yönetişim, standardizasyon, kalite bilinci, koordinasyon ve katılım ile hatalar azaltılmaktadır. Hizmetin kaydı ve sürdürülebilirliği anlamında tutarlılık artar. Kurum bu sayede mümkün olduğunca sıfır hataya yakın şekilde konumlandırılır.