Akreditasyon Nedir?

Akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

Akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinden, Türkiye’de, Yükseköğretim Kalite Kurulu sorumludur. YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci yürütülmektedir.

ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda; YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri bulunmaktadır.