Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Nedir?

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim sistemi süreçlerinin Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri kapsamında değerlendirilmesini amaçlayan bir program olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programına; yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa dâhil olmaları gerekmektedir.

Her yıl yükseköğretim kurumları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme Programına esas olmak üzere, Kurum İç Değerlendirme Raporları (KİDR) hazırlanmaktadır. Program kapsamında değerlendirme sürecini yürütecek olan değerlendirme takımı, Program kapsamına dâhil edilen yükseköğretim kurumları belirlendikten sonra, “Değerlendirici Havuzu”ndan seçilerek görevlendirilmektedir.

Değerlendirme takımı tarafından, program kapsamında değerlendirilecek kuruma ön ziyaret ve saha ziyareti olmak üzere iki ziyaret gerçekleştirilmektedir. Kurumsal Geri Bildirim Raporu (KGBR), ziyaretler sonrasında değerlendirme takımı tarafından hazırlanarak YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır.