Anahtar Performans Gösterleri

S. No.

Performans Göstergeleri

1

Öğrencilerin Memnuniyet Oranları

2

İdari Personel Memnuniyet Oranları

3

Akademik Personel Memnuniyet Oranları

4

Puan Türüne Göre Yerleşen Öğrenci Sayıları

5

Çözüm Merkezi Başvuru Sayıları

6

Çözüm Merkezi Başvuruları Kapanma Sayıları

7

Fakülte Bazlı ERASMUS ile Gelen Öğrenci Sayıları

8

Dönemlere Göre ERASMUS ile Gelen Öğrenci Sayıları

9

Ülke Bazlı ERASMUS Giden Öğrenci Sayıları

10

ERASMUS ile Giden Öğrenci Sayıları

11

Kütüphane Kaynak Sayıları (Kitap, Süreli Yayın ve Diğer Kaynaklar)

12

STIX Programı İçerik Giriş Sayıları

13

Aday Öğrenci için Tanıtım Amaçlı Gidilen Fuar Sayıları

14

Bologna Ders Veri Giriş Oranları (TYYÇ-AKTS)

15

Indekste taranan ve taranmayan dergilere gönderilen makale sayısı

16

Indekste taranan ve taranmayan dergilerde kabul edilen makale sayısı

17

Ulusal Sempozyum Bildiri sayısı

18

Uluslararası Sempozyum Bildiri sayısı

19

TÜBİTAK- Proje Başvuru Sayısı

20

TÜBİTAK - Kabul Edilen Proje Sayısı

21

ISTKA - Proje Başvuru Sayısı

22

ISTKA - Kabul Edilen Proje Sayısı

23

GSB - Kabul Edilen Proje Sayısı

24

GSB - Proje Başvuru Sayısı

25

Uluslararası Proje-Başvuru Sayısı

26

Uluslararası Kabul Edilen Proje Sayısı

27

Ulusal Proje Sayısı

28

Uluslararası Proje Sayısı

29

Ulusal Projeye Katılan Öğrenci Proje Sayısı

30

Uluslararası Projeye Katılan Öğrenci Proje Sayısı

31

Öğretim Elemanı Başına Düşen Indekste taranan ve taranmayan dergilere gönderilen makale oranı

32

Öğretim Elemanı Başına Düşen Indekste taranan ve taranmayan dergilerde kabul edilen makale oranı

33

Öğretim Elemanı Başına Düşen Ulusal ve Uluslararası Sempozyum Bildiri Oranı

34

Öğretim Elemanı Başına Düşen TÜBİTAK/İSTKA/GSB Proje Başvuru Oranı

35

Öğretim Elemanı Başına Düşen TÜBİTAK/İSTKA/GSB Kabul Edilen Proje Oranı

36

Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Proje Başvuru Oranı

37

Öğretim Elemanı Başına Düşen Uluslararası Kabul Edilen Proje Oranı